KOUDEKERK AAN DEN RIJN – Het alternatieve nieuwbouwplan van Rijnpark is gepubliceerd. Het heet Weidedreef Oost en moet ten oosten van het dorp komen te liggen, waar nu de voetbal- en de tennisvereniging zich bevinden. Beide verenigingen krijgen een nieuwe plek binnen het nieuwbouwproject. Goudkuil Bouwmanagment BV heeft het plan opgesteld.

De kosten van de nieuwe complexen van de verenigingen moeten binnengehaald worden met de opbrengsten van de nieuwbouw. Het verplaatsen van de verenigingen is volgens Goudkuil Bouwmanagment nodig zodat de woningen stedenbouwkundig goed aansluiten op de bestaande woningbouw van Koudekerk.  Met Weidedreef Oost, zoals het plan heet, wordt er alleen binnen de geurcontour gerecreëerd. Bij Rijnpark zou er binnen de geurcontour gewoond gaan worden.

Als het gaat om de planning hoeft Weidedreef Oost geen vertraging op te lopen ten opzichte van Rijnpark. Zo verwacht Goudkuil Bouwmanagment dat wanneer de gemeenteraad plan Rijnpark goedkeurt, de omliggende bedrijven verder gaan procederen en dat zal alleen maar meer tijd in beslag gaan nemen. Volgens Goudkuil Bouwmanagment kan binnen twee jaar gerealiseerd worden.

In het plan staan ook de voornaamste tegens van het huidige Rijnpark-plan. Zo ligt de wijk ingesloten tussen (zware) industrie, is er maar één ontsluitingsweg voor 270 woningen, is er een verdenking van zware bodemvervuiling, zou er sprake zijn van een redelijk tot matig woonmilieu, is er geen directe verbinding tussen het Rijnpark en het dorp Koudekerk aan den Rijn en ook is de verwachting dat Rijnpark een minimale bijdrage zal leveren aan de winkels en verenigingen vanwege de grote afstand.

Hoeveel woningen het project krijgt is nog niet bekend. Het plan wordt 1 december voorgelegd aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn.

 

Bron: Goudkuil Bouwmanagment BV 

Share.

2 reacties

  1. Pingback: Wethouder Hoekstra gaat voor Rijnpark in plaats van Weidedreef-Oost

  2. Pingback: Ook SP voor Rijnpark, maar noemt Weidedreef-Oost positieve ontwikkeling

Leave A Reply